na rowerze

Najbliższe wycieczki
Ostatnie komentarze

Forum » Zawody » [automat] I Międzynarodowy Amatorski Turniej Badmintona w HeluZAWODY
Jest z nami od
16 maja 2010
Dodano: 27 grudnia 2015, 22:29
I Międzynarodowy Amatorski Turniej Badmintona w Helu

Miejsce spotkania: Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Wuja Klemensa 1 (wejście od strony ul. Wiejskiej), 84-150 Hel

Godzina spotkania: 08:00

. CEL
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Helu i okolic, popularyzacja badmintona na wszystkich szczeblach zaawansowania.
2. ORGANIZATOR
Miasto Hel
Klub Sportowy Badminton School Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel
3. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Helu Dr Klemens Adam Kohnke
4. MIEJSCE i TERMIN
Miejsce: Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa
ul. Wuja Klemensa 1 (wejście od strony ul. Wiejskiej), 84-150 Hel
Termin: 22 – 24 stycznia 2016 r.
5. PROGRAM CZASOWY
20 stycznia 2016 (środa):
Miejsce: ul. Śląska 51/72, 81 – 304 Gdynia
- odprawa organizacyjna i losowanie o godz. 20:00
21 stycznia 2016 (czwartek):
- publikacja losowania na witrynie www.badmintonowe3miasto.pl
22 stycznia 2016 r. (piątek):
- zakwaterowanie uczestników oraz kolacja w restauracji Kutter
23 stycznia 2016 (sobota):
Miejsce: Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa
ul. Wuja Klemensa 1 (wejście od strony ul. Wiejskiej), 84-150 Hel
- czas rozgrzewki godz. 8.00 – 8.40.
- wpłaty wpisowego oraz składanie oświadczeń o stanie zdrowia, uprawniające do startu w turnieju od godz. 8.30.
- uroczyste otwarcie turnieju o godz. 8.45.
• przemówienie organizatora;
• przemówienia honorowych gości.
- pierwsze gry od godz. 9.10.
- zakończenie gier w dniu 23 stycznia 2016 r. uzależnione od ilości zgłoszeń. - godz. 21.00 uroczysta kolacja połączona z imprezą w Restauracji Kutter www.kutter.pl
Zgłoszenia na kolację i imprezę integracyjną po turnieju do dnia 20 stycznia 2016 r. na adres m.dynak@badmintonowe3miasto.pl. Koszt kolacji i imprezy integracyjnej wynosi 40 zł, płatny w dniu turnieju.
6. KATEGORIE GIER
- kat. Elita
- kat. Amator
- kat. Junior (do lat 12)
- kat. Kobiet
- kat. gry podwójne
- kat. niepełnosprawni
7. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
a. grupowo-pucharowy trójkowy zwykły w grach pojedynczych i grach podwójnych,
b. turniej rozgrywany w każdej kategorii przy minimalnej ilości 3 zgłoszeń. Przy ilości zgłoszeń mniejszej niż 3, zawodnicy mają możliwość wyboru innej kategorii,
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier,
d. rozstawianie wg aktualnej ogólnopolskiej listy klasyfikacyjnej.
8. UCZESTNICTWO
- opłacenie wpisowego,
- podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych (formularz jako załącznik do komunikatu),
- posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego,
- w kategorii Elita mecze rozgrywane wyłącznie lotkami piórowymi
9. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU
a./ zgłoszenia, wyłącznie pisemne, w grach pojedynczych, podwójnych muszą dotrzeć do sędziego głównego do dnia 20 stycznia 2016 r. (środa), godz. 12.00 na adres e-mail: l.komar@badmintonowe3miasto.pl
b./ zawodnicy zgłaszający się do turnieju obowiązani są podać:
- numer w ewidencji zawodników PZBad (dotyczy zarejestrowanych), imię i nazwisko, rodzaj gry, numer telefonu.
10. WPISOWE
35 zł – gra pojedyncza, 35 zł – gra podwójna (od zawodnika).
11. NAGRODY I DYPLOMY
Pierwsza trójka poszczególnych kategorii otrzyma puchary, medale oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. Przewidywana pula nagród to 10 000 zł.
12. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU
Łukasz KOMAR (licencja #127); e-mail: komarlukasz@interia.pl, tel. 791 109 739.
13. ZAKWATEROWANIE
Każdy uczestnik organizuje zakwaterowanie we własnym zakresie.
Jako organizatorzy proponujemy:
Hotel Cassubia
ul. Boczna 11, 84-150 Hel
Cena: 40 - 45 zł. / za noc dla 1 os.
Pokoje dwuosobowe.
W sprawie rezerwacji prosimy kontakt.
Tel. 693 080 091
Tel. (58) 26 125 74 69
http://www.hotelewam.pl/618-cassubia-hel.html
Apartamenty Foka
ul. Steyera 16 A, 84-150 Hel
ul. Steyera 16 B, 84-150 Hel
Cena: 120 - 200 zł. / za dobę w apartamencie.
Apartamenty typu 2 - 3 - 4 osobowe
W sprawie rezerwacji i uszczegółowień cen za dany lokal prosimy kontaktować się
Panią Ewą Kusiak tel. 660 212 662.
www.apartamentyfoka.pl
14. WYŻYWIENIE
W ciągu całego dnia zapewniamy płatny catering (śniadania, obiady, kolacje) w restauracji Kutter mieszczącej się 250 m. od MHS-W. Po okazaniu plakietki turniejowej promocja 20% na zakup posiłków z karty dań.
Piątek 22.01.2016.
Kolacja 19:00 - 22:00 restauracja Kutter
Sobota 23.01.2016.
Śniadanie restauracja Kutter 7:30 - 10:00
Obiad restauracja Kutter 13:00 - 16:00
Uroczysta kolacja plus impreza integracyjna restauracja Kutter 21.00 – 02.00
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Badmintona.
b. Turniej odbywa się bez sędziów prowadzących.
c. Obowiązuje kolejność lotek na sezon 2015/2016 ogłoszona przez PZBad.
d. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.
e. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju
f. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
g. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.
h. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora.

Na piechotę


Ostatnie komentarze


Statystyki

Użytkownicy: 1097
Wycieczki: 3405
Tematy/posty: 5262 / 33308
Relacje/zdjęcia: 3178 / 199710

Godzina: 08:41:05

W tej chwili online

  • + Gość (92)